Basic & Essential Phrases and Words for Travelers – Kapampangan Translation

| August 29, 2012 | 0 Comments

Kapampangan Dictionary


English Tagalog Kapampangan
Good morning Magandang umaga Mayap ayabak
Good afternoon Magandang hapon Mayap a gatpanapun
Good evening Magandang gabi Mayap a bengi
My name is… Ako si.. Aku i…
What’s your name? Anong pangalan mo? Nanung lagyu mu?
Thank you Salamat Salamat
Welcome Walang ano man Alang nanu man
Yes Oo Wa
No Hindi Ali
How are you? Kumusta ka? Komusta ka?
Good Mabuti Mayap
Bad Masama Marok
Please Pakiusap Pakisuyo
Where is the bathroom? Saan ang banyo? Nukarin ya ing banyu?
Excuse Paumanhin Panupaya
What Ano Nanu
When Kailan Kapilan
Where Saan Nukarin
Why Bakit Bakit
How Paano Makananu
Stop Hinto Tuknang
How much is this? Magkano to? Magkanu ya ini?
Could you repeat that, please? Paki ulit? Paki ulit?
Expensive Mahal Mal
Cheap Mura Mura

Search terms related to this post:

Comments

comments

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: KAPAMPANGAN DICTIONARY

Leave a Reply

CommentLuv badge