Pampanga Tourism Music Video

| January 14, 2013 | 1 Comment

E tuke… E abe…
Pangaslag ning aldo arapan me ing kekang bie
Tumiman ka’t magkanta, pasalamat king Mimye

Pampanga (Saslag na…)
Pampanga (Abak na…)
Pampanga (Keni na…)
Pampanga!

Manyaman ngan ing pamagan, ing lutung kapampangan
Sisig, pindang at buru taguilo, kamaru
Ningnang asan, bulanglang, kilo, pangat, asadu
Pansit luglug, talangka, biringi, pesa, umba

Mekeni tuki ka, malaus ka Pampanga
Mekeni tuki ka, mamasyal ta’ Pampanga
Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, durut-durut
E tuke, e abe! Mamasyal ta’ Pampanga!

Balen a mitmu king lagu, e kailangan dumayu
Quing patag man o bunduk, dumurut ka buntuk
Mekeni tuki ka, malaus ka Pampanga
Mekeni tuki ka, mamasyal ta’ Pampanga
Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, durut-durut
E tuke, e abe! Mamasyal ta’ Pampanga!

Pisamban tang pagmaragul, matwang bale nang Apu
Marangle quing paroba, bunduk ning Alaya
Mekeni tuki ka, malaus ka Pampanga
Mekeni tuki ka, mamasyal ta’ Pampanga
Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, durut-durut
E tuke, e abe! Mamasyal ta’ Pampanga!

Nung bias kang piyalben a patungkul quing balen
Miyayalwang fiesta, kulturang pakamal
Ligligan parul, Apung Iru, Tugak, duman, binulu
Sisig, sanduk, kuraldal, Sinukwan festival!

Mekeni tuki ka, malaus ka Pampanga
Mekeni tuki ka, mamasyal ta’ Pampanga
Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, durut-durut
E tuke, e abe! Mamasyal ta’ Pampanga!

Mekeni, marakal ka asali, Dinukit a muebles, pastillas at turones
Yesmas, sans rival, marakal pang marakal
Balas, caserola, ema at guitar
Ebun, chicharun, tamales, pulburun
Paro, pasu, kawali, dakal ka asali!

Ing dalan na ning bukas, quing balen tamu miras
Masaplala’t masiglang biye, mamalam pamiyabe-abe
Arapan me ing yatu! O balen kung indu!
Itangan tumiman, abe, Kapampangan!

Mekeni tuki ka, malaus ka Pampanga
Mekeni tuki ka, mamasyal ta’ Pampanga
Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, durut-durut
E tuke, e abe! Mamasyal ta’ Pampanga!

Mekeni tuki ka, malaus ka Pampanga
Mekeni tuki ka, mamasyal ta’ Pampanga
Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, durut-durut
E tuke, e abe! Mamasyal ta’ Pampanga!

PAMPANGA!

Composed by: Andy Alviz
Uploaded by: Ivan Henares
Original Youtube Link: http://www.youtube.com/watch?v=0kLRWRUXmhs

Pampanga

Search terms related to this post:

Comments

comments

Tags: , ,

Category: BLOG

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Ruby Calilung says:

    Buri ke ing kantang ayni!!! Proud to be capampangan…hahahahah

Leave a Reply

CommentLuv badge